تبلیغات
تاریخ ایران
| تاریخ ایران ,


نوشته گروه اهورایی در سه شنبه 3 مرداد 1385 و ساعت 09:07 ق.ظ
سلسله های حكومتی ایران
+ + قاجاریه+ افشازیه+ صفویه+ تیموریان+ مغول و ایلخوانان+ خوارزمشاهیان+ زندیه+ + سلجوقیان+ غزنویان+ دیلمیان (آل بویه)+ دیلمیان (آل زیار)+ سامانیان+ صفاریان

صفحات: